Aktuelt


Fakta og råd om coronavirus

31. januar 2020 kl. 12:34

Fakta og råd om Coronavirus kan leses på Folkehelseinstituttet sine sider og Helsedirektoratet.
Råd om smittevern, diagnostikk og behandling endres fortløpende.

Kurstilbud for pasienter og pårørende ved NLSH, Vesterålen

4. november 2019 kl. 08:05

Kurstilbud for pasienter og pårørende ved NLSH, Vesterålen

 

Nasjonal spørreundersøkelse om helse og sykdom

9. oktober 2019 kl. 09:31

Innbyggerne i Nordland deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

- Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

- Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren.

Fra og med torsdag 10. oktober 2019 vil tilfeldig utvalgte personer i Nordland motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

- Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gram.

 Fakta:

 • Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer. 
 • Undersøkelsen retter seg mot 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.
 • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
 • Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.
 • Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og Kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Fylkesundersøkelsene, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen.

 

 

Influensavaksine høsten 2019. Sesonginfluensa.

7. oktober 2019 kl. 09:29

Vaksineringen mot sesonginfluensa:

Du kan kontakte legekontoret uten timebestilling. Det er ønskelig at flest mulig vaksineres okt. -nov. for å være beskyttet tidligst mulig.

Risikogrupper som bør få tilbud om influensavaksine omfatter:

• personer over 65 år
• personer med hjerte- og lungesykdom
• personer med nedsatt immunforsvar

Vaksinen tilbys til kr 150,- for både risikogruppene og friske.
Vi henviser til mer informasjon om sesonginfluensa hos Folkehelseinstituttet.


Ellen B. Pedersen

Kommuneoverlege

 

Sjømannslege og offshorelege

3. desember 2018 kl. 14:54

Sjømannslege og offshorelege i Øksnes:

 • Irene Steinsvik Andersen
 • Tamas Illes

Kontakt myremaritim@hotmail.com eller på telefon 90512087 for nærmere avtale.

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter henvisning til fysioterapeut for å få stønad til fysioterapi

29. desember 2017 kl. 09:49

Pasienter trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få stønad til fysioterapi.

Stortinget har vedtatt at kravet til henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor bortfaller fra 1. januar 2018.

Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester.

Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Om legevakt i Norge

21. mars 2017 kl. 09:11

Legevaktstelefon i hele Norge 116 117

Du kan lese mer om legevakt i Norge her.

Ny nasjonal nettløsning for bytte av fastlege

30. mai 2016 kl. 08:38

Ny løsning fra 6. juni.

Hva er nytt for deg som innbygger

På «Min helse» på helsenorge.no kan du som innbygger finne oversikt over alle landets fastleger og du kan foreta bytte av fastlege.

Advarsel fra Helsedirektoratet

18. desember 2015 kl. 12:36

Advarer mot ny nettside som tar betalt for fastlegebytte

Det er gratis å bytte fastlege i Norge. Helsedirektoratet advarer privatpersoner mot å bruke de nye nettsidene fastlege.online og byttefastlege.net, som tar høy betaling for en tjeneste de ikke utfører, og samtidig ber om personopplysninger.

De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. Det er bare ett sted du kan bytte fastlege på nett. Det er på www.helsenorge.no.

 

Helsenorge.no

25. september 2015 kl. 10:34

Enklere oversikt på helsenorge.no

Visste du at du enkelt kan få oversikt over dine e-resepter eller status på ditt frikort? Helsenorge.no har lansert nye sider som gjør at du enkelt finner digitale helsetjenester.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

24. september 2015 kl. 11:24

 

 • Fastlegen din i åpningstiden. 76185100 i Øksnes.
 • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 • 113 når det er akutt og står om liv

 

Samme telefonnummer til legevakten i hele landet 116117

27. august 2015 kl. 15:19

Legevakt 116 117

Du trenger ikke lenger vite hvilken legevakt du hører til. Samme hvor i landet du er, kan du ringe 116117 for å komme til legevakten. Dette er særlig nyttig hvis du er på ferie eller reise.

Legevakten skal hjelpe deg når fastlegen ikke er tilgjengelig:

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, skal du alltid ringe fastlegen først. Øksnes legekontor har tlf. 76185100.

Kontakt mot helsevesenet har tre nivåer i Norge. Fastlegen er din hovedkontakt. Legevakt skal hjelpe når fastlegen ikke er tilgjengelig. Hvis det er akutt og står om liv, skal du ringe 113.

Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller reise.

De gamle «lokale» telefonnumrene til legevaktene har fortsatt en funksjon og vil fortsatt virke:

Noen ganger har man behov for å komme i kontakt med legevakten et annet sted i landet enn der man selv oppholder seg, for eksempel hvis man ringer for et familiemedlem. Derfor har alle legevaktene et eget nummer de også kan kontaktes på.

Det lokale nummeret til legevakten finner du på kommunens nettside eller nummeropplysningstjenester. Legevakt i Øksnes kommune har fortsatt 75 42 52 50 som lokalt nummer.

 

Fakta:

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 • Fastlegen din i åpningstiden
 • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 • 113 når det er akutt og står om liv

 

 

Hovedinngang til Øksnes helsesenter

27. februar 2015 kl. 08:57

Hovedinngangen til Øksnes helsesenter er nå felles med NAV inngangen.
Det skal nå være lettere for alle å komme seg inn og ut.

 

 

For timebestilling (ikke øyeblikkelig hjelp) og reseptfornying, benytt gjerne nett eller SMS.

16. oktober 2014 kl. 12:36

 

Øksnes legekontor minner om at:

Timebestilling for vanlige timer (ikke øyeblikkelig hjelp), reseptfornying
og andre henvendelser til legekontoret
kan gjøres via nett eller SMS.

 

Via HelseRespons-app

Det finnes også en app som pasienter kan benytte for å bestille legetime, resept eller gjøre andre henvendelser til legekontoret. For informasjon angående appen fra HelseRespons se : www.helserespons.no

 

Legekontoret vil fortsatt ikke bruke sensitiv informasjon ved henvendelser/besvarelser via Helserespons.

 

 

 

Timebestillingog reseptfornying via HelseRespons-app

18. september 2014 kl. 13:22

Med denne appen kan pasienten bestille legetime, resept eller gjøre andre henvendelser til legekontoret. 

Appen har navnet HelseRespons, den er nå tilgjengelig og kan lastes ned.

 ·       for iPhone/iPad fra App Store 

·        for Android fra Google Play

Ved første gangs bruk angir du navn, fødselsdato, mobilnummer samt en personlig kode som benyttes ved pålogging.
Når henvendelsen skal sendes velger du legekontor (som velges fra en liste over alle legekontorer som har denne tjenesten). 

Legekontoret kan lagres slik at man slipper å velge dette igjen ved neste henvendelse. 

Appen gjør det enklere og sikrere for deg som pasient å kommunisere med legekontoret. 

Pasienten kan nå formidle sensitiv informasjon, f.eks hva det gjelder, til sitt legekontor.

Kommunikasjonen med HelseRespons er integrert i vårt journalsystem System X. Henvendelsene besvares direkte fra journalsystemet. Kommunikasjonen lagres automatisk som en del av journalen. 

Legekontoret vil fortsatt ikke bruke sensitiv informasjon ved henvendelser/besvarelser via Helserespons.

For mer informasjon angående HelseRespons se : www.helserespons.no 

 

Rådgivning og vaksinering til utenlandsreisende

22. mai 2013 kl. 14:08

Rådgivning og vaksinering til utenlandsreisende utføres av helsesykelpeier i samarbeid med smittevernlege og fastleger.

Du kan bestille time via SMS, nett eller telefon.

Helsesykepleier utføre denne tjenesten.

Fra 15.8.2019 er oppmøtested: Helsestasjonens venterom.

Du kan sjekke hvilke vaksiner du har fått tidligere via Helse Norge og minevaksiner.

 

Fornying av resepter

22. mai 2013 kl. 14:05

Pasienter kan nå bestille fornying av resepter for faste medisiner via nettet.

Se "Bestill resept på nett" hø. side.