Rådgivning og vaksinering til utenlandsreisende utføres på legekontoret. Du kan bestille time via SMS, nett eller telefon.

Helsesøster vil utføre denne tjenesten på legekontoret.

Du kan sjekke hvilke vaksiner du har fått tidligere via Helse Norge og minevaksiner.