Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Ellen B. Pedersen

Kommuneoverlege/ smittevernlege/fastlege

Irene Steinsvik. Andersen

Fastlege/ spes. allmennmedisin

 Irene er også sjømannslege.

 

Katalin Nyeste

Fastlege/ spes. allmennmedisin/helsestasjonslege

Ferie og permisjon fra 31.8.20 - 31.5.21

Ingrid M. Isaksen Jørgensen

Fastlege

Permisjon til 30.4.2021.

Vikar Aleksander Wilhelmsen

 

Anette Vibeke Buunk

Fastlege

Permisjon 2020.

Vikar Bjørn Fredrik Lie

Bjørn Fredrik Lie

Fastlege

Ny fastlege fra 1.8.2020

Ragnhild E. Grepperud

LIS1/turnuslege

Amila Resulbegovic

LIS1/turnuslege

Merete Johannessen

Fagansvarlig helsesekretær legekontoret