Lenker


Helse Norge

Offentlig veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner. 

Legeerklæring førerkort

Egenerklæringen er en del av helseattesten, og skal fylles ut av søker og medbringes til fastlegen.